Ai tín

   Trong tình hiệp thông xin quý dì, quý chị em cầu nguyện cho linh hồn ông cố Hê-rô-ni-mô là thận phụ chị Tuyết Hằng mới qua đời sáng lúc 9g00 sáng ngày 11 tháng 01 năm 2021. hưởng thọ 85 tuổi.
Thánh lễ an táng sẽ cử hành vào lúc 4g30, sáng thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại thánh đường giáo xứ Phúc Lâm, giáo hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc.