Chúc mừng Bổn mạng Lớp Đồng Hành 2

Ngày 21 tháng 11

MẸ DÂNG MÌNH

CHÚC MỪNG QUAN THÀY LỚP ĐỒNG HÀNH 2

Xin chúc chị em mỗi ngày thêm vui tươi và hạnh phúc trong những giờ bên Thánh Thể Chúa