Ngày 13 Tháng 4

Thánh Martinô I (Giám mục – tử đạo).

Chúa đã gần kề, tôi còn lo lắng chi.

(St Martinô I)              

     

 

 .