Ngày 10 Tháng 6

Ngày 10 Tháng 6

Trái tim người Kitô hữu phải rộng lớn như trái tim Thiên Chúa! Hãy tránh những việc đạo đức nhỏ nhặt, với nhân đức hẹp hòi làm co cụm linh hồn. Trái lại, lòng đạo đức thật là mặt trời phì nhiêu làm giản nở con tim đã được thiêu đốt! Hãy có cái nhìn rộng mở, với cao cả trong khát vọng, và cao cả trong tình yêu!

(Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha E-ma 20,30)