Sinh Nhật Lần Thứ 210 Ngày Thánh Eymard Sinh Ra và Được Rửa Tội. 

Anh chị em và các cháu trân quý trong tình Cha Thánh Eymard,
  1. Thánh Phêrô-Juliano Eymard  sinh ngày 4 tháng 2 năm 1811 tại La Mure (Isère) và ngày 5/2/1811 là ngày cha được lãnh nhận bí tích rửa tội. Cha thánh tổ phụ của chúng ta rất « kính trọng » ngày cha được rửa tội, năm nào cha cũng nhớ ngày sinh nhật « rửa tội » và viết ít dòng về « kỷ niệm » ngày hồng ân này. Năm nay là sinh nhật lần thứ 210 ngày cha thánh được sinh ra và được rửa tội. 
  1. Cha Eugênio Barbosa Martins,sss,BTTQ đã gửi thư chung cho Gia đình đoàn sủng Eymard của chúng ta với ý tưởng :  mỗi thành viên, mỗi cộng đoàn hãy hết lòng « làm cho điệu nhạc Thánh Thể có sức rung động lòng người và âm hưởng của điệu nhạc Thánh Thể ngân vang trong tâm hồn mỗi người » (faire vibrer et retentir la musique de l’Eucharistie).  Với những gợi ý cụ thể cho mỗi cộng đoàn tổ chức học hỏi hoặc cầu nguyện, Cha BTTQ còn nêu ra một số câu hỏi gợi ý suy tư dựa trên bài viết chia sẻ của cha Manuel Barbiero,sss với tựa đề « Điệu nhạc Thánh Thể » (la musique de l’Euchristie). 
  2. Cha Manuel lấy « cảm hứng » từ ý tưởng « điệu nhạc Tin mừng » (la musique de l’Évangile) trong thông điệp Fratelli Tutti (về tình huynh đệ và tình bạn hữu trong xã hội) của ĐGH Phan-xi-cô (3/10/2020). Và từ ý tưởng này, cha Manuel đã chia sẻ cảm nhận của cha về ý tưởng « thông điệp “tin mừng” của Thánh Thể » (l’évangile de l’Eucharistie) mà cha thánh tổ phụ đã có « trực giác » thần học khi « chiêm niệm » về mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu-Kitô : Chúa Giêsu là người Anh của tất cả chúng ta, Chúa Giêsu chính là người Samaritano nhân hậu (bon Samaritain/Good Samaritan). Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, đến với con người, xóa bỏ mọi rào cản do khác biệt tôn giáo, văn hóa, giàu nghèo, trình độ…Vì tất cả là Anh chị em với nhau và cùng Hiệp Nhất với nhau trong cùng Một Tấm Bánh.  
  3. Trong tình hiệp thông:  Xin anh chị em và các cháu khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ hoặc trực tuyến, và nếu có cơ hội Chầu Thánh Thể trong ngày 5/2/2021,chúng ta sẽ cùng hiệp thông với cha thánh tổ phụ dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những lời cầu nguyện cho thế giới chúng ta ai cũng thân tình với nhau như anh chị em một nhà (tình huynh đệ) : Fratelli tutti   ai cũng là bạn hữu tâm giao như chính Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha « Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta (Gioan 17,20-21).
Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể và tình Gia đình đoàn sủng Eymard.
Tuấn