Ngày 8 Tháng 9

 Tự do thiêng liêng, đó là linh hồn với quyền lực tình yêu. Hãy luôn sống tự do trong tình cảm cũng như  trong mọi hoạt động của các con. (Những thư từ của Cha E-ma 1085)

(Thánh P.J. Eymard)